Stromingen in de Noordzee

Stromingen in de Noordzee

Naast het zwemmen in een zwembad zijn er natuurlijk ook veel andere plekken waar je kunt zwemmen, zoals in de diepe wateren van de Noordzee. Maar: geen helder water, geen toezicht en geen uitgestippelde banen. Dit kan een flink uitdaging zijn die de nodige risico’s met zich mee brengt. Waar moet je vooral op letten voordat je de zee in gaat? Hoe kom je bijvoorbeeld terug naar de kust als je verrast wordt door een sterke stroming? Hieronder beschrijven we de belangrijkste stromingen en getijwerkingen waar je je van bewust moet zijn als je gaat zwemmen in de Noordzee.

Muistroom

De gevaarlijkste stroming, als je gaat zwemmen in de zee is de muistroom. Deze komt voor nabij de kust en vindt plaats door stroming tussen de zandbanken en diepere gedeelten in de zee. Deze komt voor doordat het water een terugweg zoekt naar de zee via de diepere gedeelten, ook wel de mui of de suatiegeul genoemd. De mui ligt meestal loodrecht op de kust en gebeurd wanneer het water wegstroomt bij eb.

De terugweg moet gezocht worden via de zandbanken / ondiepere plaatsen waar de stroming minder sterk is.

Muistroming in de zee
Muistroming aan de Noordzee

Zoper

Als de getijdestroom en de wind uit dezelfde richting komen, is er sprake van een zoper. Hierdoor is het niet raadzaam om tegen de stroming in te zwemmen, om terug te keren naar het punt van herkomst. Zwem terug naar het strand om uit de stroming te raken.

Stroming rondom golfbrekers

Bij springtij is eb extra laag en vloed extra hoog, dit veroorzaakt extra stroming nabij een golfbreker en/of pier. Probeer deze te vermijden. Golfbrekers zijn niet altijd zichtbaar, waardoor het moeilijk is de situatie correct in te schatten. Zwem weg van de golfbreker voordat je probeert terug te zwemmen naar het strand.

Getijrivier

Veel rivieren hebben we niet in België en Nederland. Bij een monding, waar een rivier of een andere waterstroom terechtkomt in zee, is er een sterke stroming mogelijk door het verschil in getijden. Daarom wordt zo’n rivier ook een getijrivier genoemd.

Voorbeelden:

  • de Schelde, van de sluizen in Gent tot aan de Noordzee ( België )
  • de Noord, tussen de Alblasserwaard en IJsselmonde ( Nederland )
  • de Theems, van de sluis bij Teddington tot aan de Noordzee ( Engeland )

Tegenwoordig zijn op de meeste rivieren echter sluizen, hierdoor wordt de getijwerking grotendeels teniet gedaan 😉

Algemene tips voor zwemmen in zee

Waar moet je nog meer op letten voor je de zee in gaat? Hieronder vind je een aantal basisregels die je zou moeten opvolgen voor een veilige en dus prettige zwemtocht!

  • Zorg er ten allen tijden voor dat er iemand met je mee zwemt (of vaart) of dat ten minste iemand weet waar en welke route je gaat zwemmen
  • Waar je ook zwemt, zorg dat je opvalt. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het dragen van een kleurrijke badmuts en het meenemen van een opvallende zwemboei
  • Vaak kom je bordjes met zwemadviezen tegen: houd deze in de gaten en neem ze serieus (er kan bijvoorbeeld sprake zijn van blauwalg)
  • Zorg er voor dat je je goed oriënteert en kies daarom een aantal punten uit waartussen je wilt gaan zwemmen zodat je ijkpunten hebt
  • Behoud een regelmatig ademritme dat ervoor zal zorgen dat je rustig blijft en je lichaam voldoende zuurstof krijgt
  • Zorg voor een goede zwembril. Zwemmen in open water kan ervoor zorgen dat je minder goed ziet als gevolg van invallend zonlicht of donker water. Het laatste wat je wilt is dat je zwembril ook nog eens beslagen wordt.